Mgr. Štefánia Dzurillová

Mgr. Štefánia Dzurillová

V roku 1988 ukončila nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra v Michalovciach. V roku 1998 ukončila štúdium v odbore diplomovaná pôrodná asistentka. V roku 2007 ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2011 absolvovala špecializáciu v odbore „intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. Od roku 1988 pracovala vo FNsP J.A. Reimanna v Prešove postupne ako pôrodná asistentka, staničná sestra, vrchná sestra. Od roku 2002 pracovala ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove – vyučujúca klinickú prax. Od roku 2016 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN ako vedúca sestra. Gynekológii sa venuje nepretržite viac ako 25 rokov.

Zo súkromia: Cyklistika a turistika je to, čo ma láka a napĺňa vo voľnom čase. Milujem tiež hory a cestovanie nielen po Slovensku, ale aj do exotických krajín. Vždy sa snažím byť trpezlivá, ochotná a podrobne edukovať o procesoch liečby v našom sanatóriu.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

  Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

  Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

  Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

  Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

  Ordinačné hodiny:

  Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
  Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

  On-line linka:
  konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
  Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/