Mgr. Štefánia Dzurillová

V roku 1988 ukončila nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra v Michalovciach. V roku 1998 ukončila štúdium v odbore diplomovaná pôrodná asistentka. V roku 2007 ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2011 absolvovala špecializáciu v odbore „intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. Od roku 1988 pracovala vo FNsP J.A. Reimanna v Prešove postupne ako pôrodná asistentka, staničná sestra, vrchná sestra. Od roku 2002 pracovala ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove – vyučujúca klinickú prax. Od roku 2016 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN ako vedúca sestra. Gynekológii sa venuje nepretržite viac ako 25 rokov.

Zo súkromia: Cyklistika a turistika je to, čo ma láka a napĺňa vo voľnom čase. Milujem tiež hory a cestovanie nielen po Slovensku, ale aj do exotických krajín. Vždy sa snažím byť trpezlivá, ochotná a podrobne edukovať o procesoch liečby v našom sanatóriu.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.