Mgr. Barbora Onderová – asistent embryológ

V roku 2013 som ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Molekulárna biológia. Krátko nato som začala pracovať v súkromnej zdravotníckej spoločnosti v Bratislave na oddelení klinickej imunológie a alergológie ako laboratórny diagnostik, kde som sa posledné roky zameriavala najmä na reprodukčnú imunológiu. Oblasť reprodukčnej medicíny a s ňou spojené témy tehotenstva, infertility, ako aj metódy asistovanej reprodukcie ma natoľko očarili, že som sa rozhodla aktívne vstúpiť do tohto odvetvia. Po úspešnom pohovore som si SPLNila svoj sen a od jesene roka 2018 som aj ja súčasťou tímu ako asistent-embryológ.

Zo súkromia: Svoj voľný čas najradšej trávim s rodinou alebo v kruhu mojich najlepších priateľov. Veľmi rada cestujem a spoznávam nové miesta, čítam bežnú, ale aj odbornú literatúru. Milujem prírodu, šport, deti, hudbu, filmy a anglický jazyk. Myslím si, že som veľmi trpezlivá osoba, ochotná vždy pomôcť druhým (vrámci svojich možností) a podporiť ich.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Kunayová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.