MUDr. Silvia Vernerová, PhD.

Gynekológ

 

MUDr. Silvia Vernerová, PhD.

V roku 2011 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po promócii nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach ako lekár bez špecializácie. V roku 2015 úspešne obhájila na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dizertačnú prácu v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo na tému Možnosti predikcie endometriózy sakrouterinných väzov pomocou transvaginálnej trojdimenzionálnej ultrasonografie. Od roku 2013 pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach ako lekár v špecializačnej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných vedeckých prác a prednášok v danom odbore.

Zo súkromia: Voľné chvíle venujem najmä svojej rodine. Rada cestovaním spoznávam cudzie krajiny, vychutnávam si návštevy činohier a z literatúry inklinujem k životopisným románom. Mojim heslom je pracovať presne a precízne, pretože všetky maličkosti sa nakoniec podieľajú na konečnom výsledku.