MUDr. Darina Mišeková

Anestéziológ

MUDr. Darina Mišeková

Po ukončení štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach pracovala ako sekundárny lekár OAIM v 1. súkromnej nemocnici Košice – Šaca. V roku 2004 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v Bratislave. Od roku 2007 pracuje ako anestéziológ v Železničnej nemocnici Košice a súčasne od roku 2015 pôsobí v spoločnosti MUDr. Albert Hermely, spol. s.r.o, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v rámci výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti, vrátane zariadenia asistovanej reprodukcie v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o. .

Zo súkromia: Na prvom mieste je pre mňa vždy moja rodina, mám rada turistiku, cestovanie a dobrodružstvá všetkého druhu.