MUDr. Michal Poláček, MBA

Odborný garant pre tkanivové zariadenie, IVF špecialista

MUDr. Michal Poláček, MBA

Ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 1986. Do roku 1991 pracoval na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Mestskej nemocnici v Ostrave. V roku 1989 atestoval v obore gynekológia a pôrodníctvo. Asistovanej reprodukcii sa venuje nepretržite 24 rokov. Špecializačné štúdium v odbore reprodukčná medicína absolvoval v roku 2015. V rokoch 1993 – 2014 pracoval ako lekár a riaditeľ v Gyncentre Ostrava. Od 2011 do 2016 pôsobil ako odborný zástupca a lekár v Gyncentre Clinic Katowice, 2015 až 2016 – Reprofit International Brno – klinika pre liečbu neplodnosti ako lekár – IVF špecialista. Od augusta 2016 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti SPLN ako odborný garant a výkonný lekár.

Zo súkromia: Som rodený Čechoslovák, ktorý miluje pohľad na svet z motorky, mám rád príjemných ľudí, som vášnivý gurmán a tiež farmár – hospodár. Skúsenosť a odbornosť sú mojimi predpokladmi pre každý ďalší pracovný úspech.