MVDr. Ladislav Lázár, PhD.

Senior embryológ, vedúci embryologického laboratória

MVDr. Ladislav Lázár, PhD.

Ukončil štúdium v roku 1978 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo. Od roku 1981 pracoval vo Výskumnom ústave veterinárnej medicíny v Košiciach ako samostatný vedecký pracovník. Bol vedúcim viacerých národných a spoluriešiteľom niekoľkých medzinárodných vedeckých projektov, riešiacich problematiku folikulogenézy, maturácie oocytov, xenogénnej a in vitro fertilizácie, embryotransferov a kryokonzervácie embryí. V roku 1988 obhájil dizertačnú prácu na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných prác z odboru embryológie a asistovanej reprodukcie. Od roku 1990 až 2001 bol vedúcim embryologického laboratória Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach. V rokoch 2001 – 2016 pracoval v Centre asistovanej reprodukcie Gyncare, s.r.o. v Košiciach ako vedúci embryologického laboratória. Od roku 2001 je členom ESHRE /Európska asociácia pre humánnu reprodukciu a embryológiu/. V roku 2008 mu bol ESHRE priznaný certifikát najvyššieho stupňa pre klinickú embryológiu: Senior Clinical Embryologist. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých a odborných podujatí a workshopov organizovaných ako domácimi pracoviskami, tak aj európskou asociáciou.
Od septembra 2016 je pracovníkom Sanatória pre liečbu neplodnosti SPLN ako vedúci embryologického laboratória. MVDr. Lázár patrí k zakladateľom humánnej embryológie v oblasti asistovanej reprodukcie v rámci Československa.

Zo súkromia: Milujem zborový spev, preto sa vo voľnom čase zúčastňujem nácvikov a koncertov s Košickým speváckym zborom učiteľov, ale milujem aj operu a alternatívnu hudbu. Mojou športovou vášňou je plávanie a vytrvalostný beh, až tak vytrvalostný, že už behám viac ako 35 rokov. Mojou prioritou je profesionalita, odbornosť a zmysel pre detaily, preto som považovaný za odporného puntičkára.