INDIKÁCIE VYŠETRENIA PÁRU – STERILITA

 1. Sterilita, po vylúčení alebo vyriešení iných možných príčin.
 2. Stav po dvoch neúspešných IVF cykloch.
 3. U žien a mužov s diagnózou súvisiacou s poruchou imunity (napr. systémovej  autoimunity, malignity apod.)  ako súčasť  základného vyšetrenia  príčin sterility.

INDIKÁCIE VYŠETRENIA PÁRU – INFERTILITA

 1. Stav po dvoch potratoch – po vylúčení alebo vyriešení iných možných príčin.
 2. U žien s diagnózou súvisiacou s poruchou imunity (napr. systémovej autoimunity, malignity  ) ako súčasť základného screeningu príčin sterility.
 3. Relatívnou indikáciou  sú komplikácie pokročilého tehotenstva typu IUGR, preeklampsie  alebo HELLP syndrómu  v anamnéze.

KONTRAINDIKÁCIE VYŠETRENIA

 1. Akútne infekčné ochorenie.
 2. Stav po nedávnom pôrode či potrate alebo po chirurgickom zákroku v dutine brušnej – odstup najmenej 6 týždňov.
 3. Relatívnou kontraindikáciou  je prebiehajúca hormonálna terapia (hormonálna  antikoncepcia, ovariálna  hyperstimulácia, hormonálna  terapia  endokrinopatií, endometriózy a pod).  Doporučuje sa vyšetrovať  iba v prípade, že prerušenie či ukončenie  liečby nie je možné. Odstup najmenej  jeden menštruačný cyklus po ukončení terapie (ak je  toto možné).
 4. Relatívnou kontraindikáciou je prebiehajúca imunointervenčná  (imunosupresívna  alebo imunostimulačná) terapia.  Doporučuje sa vyšetrovať  iba  v prípade, že prerušenie  či ukončenie liečby nie je možné.
 5. Abusus návykových látok.

Viac  info na www.alergoimun.sk