21
nov

Ako sú na tom dnešní muži s plodnosťou/neplodnosťou?

Plodnosť partnerského páru je podmienená faktormi na ženskej ako aj na mužskej strane. Preto je dôležitá diagnostika oboch partnerov. Pri diagnostike plodnosti muža je nevyhnutné vyšetriť ejakulát. Je to najjednoduchšie a najdostupnejšie vyšetrenie u mužov, ktorého výsledkom je spermiogram. Zistené parametre spermiogramu poskytnú dôležitú informáciu o stave spermiogenézy muža a o kvalite spermií v danom momente. Centrum asistovanej reprodukcie SPLN …

Čítaj viac
21
nov

Schválené kritériá pracovnej skupiny ČSAKI a SSAKI pre reprodukčnú imunológiu- indikácie vyšetrení imunologických príčin porúch plodnosti

INDIKÁCIE VYŠETRENIA PÁRU – STERILITA Sterilita, po vylúčení alebo vyriešení iných možných príčin. Stav po dvoch neúspešných IVF cykloch. U žien a mužov s diagnózou súvisiacou s poruchou imunity (napr. systémovej  autoimunity, malignity apod.)  ako súčasť  základného vyšetrenia  príčin sterility. INDIKÁCIE VYŠETRENIA PÁRU – INFERTILITA Stav po dvoch potratoch – po vylúčení alebo vyriešení iných možných príčin. U žien s diagnózou …

Čítaj viac
21
nov

Praktické odporúčanie pre manažment neplodného páru pre klinickú prax z pohľadu andrológa/urológa schválené Slovenskou urologickou spoločnosťou a Slovenskou sexuologickou spoločnosťou

Záverečné odporúčania Klinické vyšetrenie muža je prvým vyšetrením muža na odhalenie príčin infertility Vyšetrenie SPG musí byť v súlade s kritériami a manuálom vyšetrenia SPG podľa WHO Muži s ťažkou oligozoospermiou, alebo azoospermiou (spermatozoa < 5 mil/ml) by sa mali podrobiť genetickému vyšetreniu Operáciu varikokély je potrebné zvážiť v prípade klinického prejavu varikokély, alebo patologického spermiogramu Žiadne dôkazy nenaznačujú benefit …

Čítaj viac
21
nov

Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax schválený Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou

Záverečné odporúčania Pri prvej stimulácii ovulácie sa odporúča dávka klomiféncitrátu 50 – 100 mg počas 5 dní. Pokiaľ nedôjde prvý mesiac k rastu dominantného folikulu, možno dávku klomiféncitrátu zvýšiť o 50 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 200 mg denne. Ďalšie zvyšovania dávky klomiféncitrátu nemá z hľadiska pravdepodobnosti otehotnenia žiadny význam. Pokračovanie stimulácie v ďalších cykloch neprináša žiadne zvýšenie šance …

Čítaj viac
21
nov

Gény tehotnej matky ovplyvňujú aj dieťa z darovaného vajíčka

Partneri sa často ťažko vyrovnávajú s neplodnosťou a nutnosťou podstúpiť umelé oplodnenie. Ženy, ktorým lekár odporučí liečbu darovanými vajíčkami často trápi, že nebudú mať vplyv na genetickú výbavu svojho potomka. Podľa najnovších výskumov ale gény bábätka ovplyvňuje aj maternica, v ktorej vyrastá.               Rozhodnúť sa pre darované vajíčko alebo spermie pre rodičov nie je …

Čítaj viac
21
nov

Čo je EmbryoGlue®, alebo „tkanivové lepidlo“?

Pri prenosoch embryí používame v našej spoločnosti Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o., špeciálny  prípravok s názvom  EmbryoGlue® (Vitrolife, Švédsko), ktorý preukázateľne  zvyšuje počet tehotenstiev. EmbryoGlue® je roztok, ktorý napodobňuje vnútorné prostredie v maternici v čase uhniezdenia embrya pri prirodzenom cykle. Jednoducho povedané – EmbryoGlue® pomáha lepšiemu uhniezdeniu embrya v maternici. Je táto metóda a jej účinnosť s EmbryoGlue® overená? Použitím EmbryoGlue® sa významne …

Čítaj viac
21
nov

Asistovaná reprodukcia hradená na základe verejného zdravotného poistenia

Zdravotné poisťovne uhrádzajú výkony asistovanej reprodukcie (metóda IVF – ET) v zmysle pravidiel určených zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. (v zmysle § 3 ods. 8 cit. zákona č. 577/2004 Z. z, ktorým sa vydáva …

Čítaj viac
20
nov

Aj páni tvorstva majú problém

V minulej časti sme spomínali, že výskyt mužskej a ženskej neplodnosti sa podľa mnohých štúdii pomerom vyrovná. V našej ambulancii sa však s mužskou neplodnosťou stretávame stále častejšie. Naše štatistiky hovoria, že v až 40% je problém na strane muža. Z vyšetrených spermiogramov v SPLNe v roku 2017 až 62 % nespĺňalo normu podľa WHO minimálne jedným zo základných parametrov …

Čítaj viac
6
nov

Hormóny, váha a čas – ako na ženskú neplodnosť?

Mnoho párov založenie rodiny starostlivo plánuje, niektorým sa to pritrafí relatívne rýchlo, no pre mnohých je počatie dieťaťa dlhá a neľahká cesta. O tom, ktorý pár sa javí ako neplodný sme písali v minulej časti nášho seriálu Cesta k dieťaťu. Teraz vám priblížime najčastejšie príčiny neplodnosti, s ktorými sa v praxi stretávame. Začneme s neplodnosťou u žien. Najprv však trochu …

Čítaj viac

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/