RNDr. Ján Burkuš, PhD.

V roku 2008 úspešne ukončil štúdium bunkovej a molekulovej biológie a genetiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde v roku 2012 obhájil dizertačnú prácu v odbore fyziológia živočíchov so špecializáciou na embryológiu. V rokoch 2012 – 2016 pracoval ako mladý vedecký pracovník na ÚFHZ SAV, bol riešiteľom štyroch národných grantov. Aktívne sa podieľal na spolupráci s Ústavom anatómie a bunkovej biológie Univerzity Martina Luthera v Halle v Nemecku, kde absolvoval niekoľko pracovných pobytov. Aktívne sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií, je autorom a spoluautorom viacerých odborných vedeckých článkov z odboru embryológia. Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN ako embryológ.

Zo súkromia: Okrem svojej mladej rodinky milujem najmä futbal, turistiku, „klasickú“ rockovú hudbu. Rád varím a pomáham manželke v kuchyni. Zapálenosť pre vec a veda ma fascinujú v každom smere tohto vysokošpecializovaného odboru humánnej medicíny.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 16:00
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Kunayová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme: